CellSurgeon

Laserowa nanodysekcja żywych komórek i tkanek. Selektywna manipulacja organellami oraz optoporacja – wysoce skuteczna technika dla transfekcji komórkowej.

Kategoria: Tag:

Urządzenie do laserowej nanodysekcji żywych komórek, struktur komórkowych i tkanek. Selektywna manipulacja organellami umożliwia dokładną ocenę niektórych procesów komórkowych.  System umożliwia również optoporację – wysoce skuteczną technikę dla transfekcji komórkowej.

Urządzenie wykorzystuje do cięcia i obrazowania technikę mikroskopii multifotonowej. Pozwala to uzyskać bardzo dużą głębokość cięcia i wysoką rozdzielczość  obrazów 3D. Technika ta pozwala również uzyskiwać obrazy z próbek bez znaczników fluorescencyjnych, które w niektórych przypadkach mogą zakłócić procesy zachodzące w komórkach.

Urządzenie wykorzystuje laser działający w zakresie bliskiej podczerwieni, co w dużym stopniu eliminuje efekt fototoksyczności oraz umożliwia analizę głębszych warstw komórek.

System doskonale sprawdza się w przypadku długoterminowego obrazowania komórek, ponieważ nie pozostawia żadnych uszkodzeń w badanych komórkach poza płaszczyzną ogniskowania.

Główne zalety  nanomikrotomu laserowego:

– obrazowanie multifotonowe 3D oraz nanodysekcja w jednym urządzeniu
– selektywne wybieranie pojedynczych komórek lub ich organelli do manipulacji lub zniszczenia
– praca In vivo od pojedynczych komórek do całych organizmów
– optoporacja – optyczna perforacja błony komórkowej użyteczna przy przenoszeniu obcego DNA,  RNA czy białka do komórki badanej
– możliwość nagrywania eksperymentów z krokiem czasowym (Time-lapse)
–  praca z mikromanipulatorami
– regulacja mocy lasera, dzięki czemu możliwe jest cięcie wrażliwych struktur z mniejszą energią
– penetracja próbki do głębokości 1 mm, czyli bardzo głęboki zakres manipulacji laserem
– w niektórych przypadkach nie ma potrzeby wcześniejszego przygotowania próbki, np. barwienia
– praca w jasnym polu, fluorescencji, mikroskopii multifotonowej
– ablacja lub ekstrakcja organelli komórkowych
– możliwość fuzji komórkowej
– praca na materiale zanieczyszczonym/mętnym

włokna aktyny

 probki 2

probki 3  

probki 4

Nanomikrotom laserowy można stosować  również In vivo dla uzyskania obrazów wysokiej rozdzielczości komórek i struktur komórkowych. Przy użyciu techniki mikroskopii wielofotonowej może być wykorzystany jako narzędzie do manipulacji procesami, jakie zachodzą w żywych komórkach. Dzięki temu można zakłócić procesy w komórce nie powodując zniszczeń w sąsiednich komórkach/strukturach przy jednoczesnym zachowaniu integralności strukturalnej badanej komórki. Tą samą metodą można badać przepływ krwi w małych naczyniach krwionośnych poprzez uszkodzenia ścian naczyń. Urządzenie doskonale sprawdza się również przy generowaniu modeli wielu chorób naczyniowych czy neurodegeneracyjnych.

Zastosowanie lasera femtosekundowego bliskiej podczerwieni pozwala na:
– zbieranie obrazu punktowego
– głębszą penetrację obiektów w porównaniu do tradycyjnego mikroskopu konfokalnego
– wysoką rozdzielczość 3D uzyskiwanych zdjęć
– możliwość pracy z materiałem nie wyznakowanym fluorescencyjnie
– brak mechanicznego czy termicznego transferu energii do sąsiednich regionów komórki
– dłuższą żywotność komórek 

laser femto

Zapraszamy do pobrania katalogu z zakładki "Materiały do pobrania"

CreateIT