NIS Elements

Oprogramowanie NIS-Elements to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do analizy obrazu. Stworzone zostało w latach osiemdziesiątych przez firmę Laboratory Imaging z Pragi a następnie stało się integralną częścią systemów mikroskopowych firmy Nikon. Elastyczne podejście firmy Nikon wraz z programem „Strategic Partnership” sprawa że program pozwala kontrolować kilkadziesiąt zewnętrznych urządzeń peryferyjnych (stolików zmotoryzowanych, grzejno-chłodzących, oświetlaczy itp.) pochodzących od dostawców zewnętrznych, dzięki temu nie ma na rynku aplikacji z którą nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Program NIS daje możliwość kontroli nawet nad najbardziej skomplikowanym eksperymentem

Share this product

Oprogramowanie NIS-Elements to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do analizy obrazu. Stworzone zostało w latach osiemdziesiątych przez firmę Laboratory Imaging z Pragi a następnie stało się integralną częścią systemów mikroskopowych firmy Nikon. Istotną różnicą pomiędzy oprogramowaniem NIS-Elements a konkurencyjnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku jest fakt iż powstaje ono w firmie wyspecjalozowanej w analizie obrazu. Takie podejście zastosowane przez firmę Nikon sprawiło że program ten cechuje nie tylko niespotykana na rynku ergonomia pracy, ale również niezwykła ilość dostępnych narzędzi do analizy obrazu. Elastyczne podejście firmy Nikon wraz z programem „Strategic Partnership” sprawa że program pozwala kontrolować kilkadziesiąt zewnętrznych urządzeń peryferyjnych (stolików zmotoryzowanych, grzejno-chłodzących, oświetlaczy itp.) pochodzących od dostawców zewnętrznych, dzięki temu nie ma na rynku aplikacji z którą nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Program NIS daje możliwość kontroli nawet nad najbardziej skomplikowanym eksperymentem

Podstawowe wersję programu:

Moduł F
 • Moduł bezpłatny do sterowania funkcjami kamery
Moduł D
 • Możliwość wykonywania pomiarów planimetrycznych na warstwach wektorowych
 • Możliwość wykonywania pomiarów na obrazie „żywym”
 • Wbudowany generator raportów pomiarowych
 • Funkcja składania zdjęć wielkoformatowych
 • Tworzenie indywidualnych kont użytkowników z różnym stopniem dostępu
 • Możliwość eksportu danych do programów zewnętrznych np: EXCEL®
 • Wbudowana w standardzie baza danych
 • Sterowanie urządzeniami peryferyjnymi
Moduł Br / Ar
 • Pełna funkcjonalność programu NIS-D
 • Automatyczna analiza obrazu
 • Funkcje ROI
 • Możliwość tworzenia makr pomiarowych
 • Duży zakres modułów zewnętrznych

 

Oprogramowanie NIS oferuje w swoim zakresie także dużą liczbę dodatkowych modułów analitycznych podnoszących funkcjonalność oprogramowania. Poniżej lista przykładowych modułów:

 • moduł CAST IRON – narzędzie do pełnej analizy żeliwa zgodnie z normami ASTM, ISO, JIS

Cast-iron

 • moduł GRAIN SIZE – narzędzie do pełnej analizy wielkości ziarna zgodnie z normami ASTM, ISO, JIS

Grain-size

 • moduł PARTICLE ANALYSIS – narzędzie do analizy zanieczyszczeń na sączkach

Filter-particle-analysis

 • moduł EDF – narzędzie do składania i analizy obrazów 3D

EDF

Jeśli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej o oprogramowaniu NIS zapraszamy do zorganizowania pokazu u Państwa w laboratorium. Nasza oferta obejmuje oprócz dostarczenia oprogramowania z nowymi mikroskopami, także modernizację mikroskopów starszych zarówno firmy Nikon jak i pozostałych.

 

CreateIT