Cyfrowy mikroskop pomiarowy 3D – Sensofar S Wide – OPTOTOM Cyfrowy mikroskop pomiarowy 3D - Sensofar S Wide • OPTOTOM

System metrologii optycznej 3D o dużym obszarze

S wide to dedykowany system przeznaczony do szybkiego pomiaru dużych powierzchni próbek do 300 x 300 mm. Zapewnia wszystkie korzyści mikroskopu cyfrowego zintegrowanego z przyrządem pomiarowym o wysokiej rozdzielczości. Niezwykle łatwy w użyciu z akwizycją jednym przyciskiem.

Przeznaczenie i zastosowanie

  • Zaawansowana produkcja

  • Archeologia i paleontologia

  • Elektroniki użytkowej

  • Urządzenia medyczne

  • Odlewanie

  • Optyka

  • Przemysł zegarmistrzowski

System jest kalibrowane przy użyciu identyfikowalnych standardów zgodnie z wytycznymi ISO 25178 z części 7 dla: współczynnika wzmocnienia Z, wymiarów bocznych XY, błędu płaskości, a także współśrodkowości i parafokalności.