Hofme

HOFME

DI QUATTRO powstało w 1980 roku jako warsztat mechaniki precyzyjnej do produkcji i wytwarzania elementów mechanicznych. Od lat DI QUATTRO specjalizuje się w dostawach zespołów mechanicznych i zmontowanych systemów, stając się wszechstronnym partnerem w zakresie projektowania, realizacji i testowania automatów i komponentów mechanicznych w ramach podwykonawstwa. 

Wśród głównych działań związanych z mechaniką precyzyjną (toczenie, frezowanie, spawanie, elektroerozyjne) metrologia bez wątpienia odgrywa w firmie pierwszoplanową rolę. Doskonały pomiar i wynikająca z tego redukcja poziomu „niepewności pomiaru” oznacza: 

  • Precyzja i powtarzalność pomiaru

  • Wiarygodne wyniki

  • Lepsza jakość produktu końcowego, dążąca do celu zero wad

  • Wartość dodana dla klienta w przypadku otrzymania zgodnej części (bezpłatna przepustka), prowadząca do obniżenia kosztów wewnętrznych

Wyniki pomiarów i przyrządów testowych stanowią istotny aspekt dla firmy i muszą być przez cały czas utrzymywane na tym samym niezmiennym poziomie doskonałości: nieprawidłowy pomiar prowadzi do wadliwych produktów, aw konsekwencji do szkód dla firmy, wpływając na wizerunek marki i powodując stratę czasu , zasoby i pieniądze.

HOFME SERIA 3000

HOFME Seria 3000, ze stałym polem widzenia, jest idealny do kontroli wymiarów małych i średnich elementów

HOFME SERIA 6000

Synergia między technologią Multi Field of View i systemem powiększania kamery sprawia, że HOFME Series 6000 jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru dużych części z drobnymi szczegółami.

HOFME SERIA 9000

Połączenie doświadczenia korporacyjnego w zakresie mechaniki i metrologii doprowadziło do powstania innowacyjnego produktu, który integruje nowe zasoby w zakresie technologii informacyjnych, optycznych i sztucznej wizji.

OPROGRAMOWANIE

Zaawansowane oprogramowanie pomiarowe

JAKOŚĆ, IDEALNIE UZASADNIONE OCZEKIWANIE

  Od potrzeby do produktu

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku, DI QUATTRO poczuł potrzebę zwrócenia dużej uwagi na aspekty metrologiczne, zmniejszając ryzyko błędnych testów i nieefektywności produkcyjne.

Rezultat uzyskano, opracowująć rozwiązanie wypełniające luki na rynku. Maszyny pomiarowe DI QUATTRO powstały w na produkcji dla potrzeb Produkcji, w tym badań, inwestycji i regulacji własnych instrumentów operacyjnych oraz wprowadzenia nowej koncepcji maszyny pomiarowej.

Kontrola jakości bezpośrednio na produkcji to:

Zmniejszenie kosztów nieprzestrzegania procesu wytwarzania

Skrócenie czasu spędzonych w końcowej fazie testów

Możliwość sprawdzenia części mechanicznej krok po kroku, podczas całego procesu produkcyjnego

Zwiększenie liczby kontroli na produkcji i jednoczesne ich uproszczenie oznacza również zmniejszenie zaangażowania jakości podczas kontroli procesu wykonywanych przez operatora, obniżenie kosztów i przestojów.

Wizja

Od teraz DI QUATTRO wkracza na rynek z nową wizją: wprowadzając innowacyjny produkt, wynikający z rzeczywistej i namacalnej potrzeby, łącząc swoje ugruntowane doświadczenie w dziedzinie projektowania i mechaniki oraz wiedzę w sektorze metrologii.

 

Aby ulepszyć własne przyrządy i metody pomiarowe, DI QUATTRO stopniowo włączyło się do swojej wiedzy w zakresie mechaniki i mechatroniki, nowe zasoby w zakresie oprogramowania, optyki i technologii wizjyjnych.

Rezultatem jest szerokie know-how w dziedzinie metrologii, pozwalające DI QUATTRO na projektowanie i opracowywanie bezkontaktowych systemów pomiarowych, które wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Polityka firmy HOFME to:

NASZA TOŻSAMOŚĆ:

skąd pochodzimy, co osiągnęliśmy, kim jesteśmy dzisiaj

Prawie 40 lat temu indywidualne wyzwanie czterech mężczyzn: zostać przedsiębiorcami w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę.
Razem pokonaliśmy trudności i dążyliśmy do nowych celów.
Dziś ponad 150 pracowników tworzy Grupę HDQ, która dzięki swojej wiedzy i możliwościom konkuruje na rynku, dążąc z dnia na dzień do rozwoju i doskonalenia.

NASZA MISJA:

cel naszej pracy

Zapewnienie firmie spójnej przyszłości dzięki naszym pracownikom, którzy każdego dnia angażują się w rozwój technologii i jakości.
Doskonałość w naszej pracy, dobro naszych ludzi, pełne zadowolenie Klienta.

NASZE WARTOŚCI:

najważniejsze dla Nas słowa

WŁASNOŚĆ – Wkład własny w osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest zadowolenie Klienta;
DETERMINACJA – Energia i odwaga, by zamienić cel w ambitny rezultat;
ODPOWIEDZIALNOŚĆ – akceptacja sukcesu i porażki, zawsze znajdowanie właściwego sposobu na poprawę wydajności, pokonując wymówki;
KREATYWNOŚĆ REGULOWANA – Ciągłe doskonalenie wartości i metod firmy w celu podnoszenia standardu i zachęcania do udzielania pełnomocnictw;
WZAJEMNOŚĆ – dawaj i oczekuj wymiany wartości w celu wspierania pracy zespołowej.

NASZA WIZJA:

nasza wyjątkowość

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za budowanie etycznych relacji w odniesieniu do naszych partnerów i wszystkich osób z nami współpracujących, aby wspólnie osiągać nasze wspólne cele.