Przemysław Wiak


+48 514 833 906
przemyslaw.wiak@optotom.pl

Mikroskopy cyfrowe
Analiza zanieczyszczeń na sączkach
Mikroskopia elektronowa skaningowa SEM
Urządzenia firmy ASH-Vision
Preparatyka metalograficzna