Tomasz Sykuła

+48 664 057 948
tomasz.sykula@optotom.pl

Główny specjalista w zakresie mikroskopii optycznej
Mikroskopia pomiarowa
Pomiary twardości i preparatyka metalograficzna
Komputerowa tomografia rentgenowska X-RAY