Paweł Antoniak

+48 512 231 153
serwis@optotom.pl

Serwis mikroskopów optycznych i SEM
Serwis urządzeń do metalografii
Kalibracja mikroskopów pomiarowych Nikon
Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
Sprzedaż materiałów zużywalnych do metalografii
Dobór procesu i materiałów do preparatyki
metalograficznej