Szukaj po produkcie – OPTOTOM Szukaj po produkcie • OPTOTOM

Jeżeli znacie Państwo rodzaj poszukiwanego urządzenia prosimy wybrać jeden z produktów poniżej


Mikroskopy do badań materiałów
Mikroskopy stereoskopowe
Mikroskopy cyfrowe
Profilometry optyczne i mikroskopy konfokalne
Spektrofotometry, mikroskopiy UV-VIS-NIR, mikroskopiy Ramana, Vitrine, rIQ
Tomografy komputerowe X-RAY
Optyczne systemy pomiarowe
Mikroskopy elektronowe nabiurkowe SEM
Kamery i oprogramowanie do mikroskopu
Twardościomierze
Urządzenia do przygotowywania zgładów metalograficznych
Materiały do preparatyki