Warszaty mikroskopowe Optotom na AGH

Warszaty mikroskopowe Optotom na AGH

Dziękujemy uczestnikom warsztatów na Akademii Górniczo-Hutniczej za udział w zajęciach na naszym sprzęcie.

Wspólnie pracowaliśmy na: skaningowym mikroskopie elektronowym JEOL, mikroskopie konfokalnym SENSOFAR oraz mikroskopach optycznych NIKON